Udgravning af kælder – bliv klogere her

Udnyt kvadratmeterne under huset til deres fulde potentiale – udgrav kælderen, understøbning af fundamentet og renoveret alle rum.

Mange har uudnyttede kvadratmeter under boligen, enten fordi der ikke er etableret kælder, eller fordi den gamle kælder er lavloftet, og har dårligt indeklima. Derfor kan drømmene om vaskerum, slyngelstue eller depot altså blive indfriet, ved at få udgravet kælderen, en understøbning af fundamentet og renovation af rummene, altså blive indfriet.

Udgravning af kælder kan både ske under en eksisterende bolig, uden kælder, men også i en allerede etableret kælder, hvor der blot graves dybere ned, og loftshøjden derved forøges. Mange finder, at kælderen i langt højere grad kan bruges, når der bliver lidt højere til loftet. Og med en renovation i form af isolering, nye gulve og installationer, kan man også få rykket nogle funktioner fra boligens beboelige kvadratmeter, ned i kælderen. Fx kan vaskerummet gå fra bryggerset ned i kælderen, hvor man med de rette ventilation, også kan etablere tørrerum. Det giver mere leveplads og hjerterum.

Få projektet ordnet af fagfolk – Totalentreprise når det er bedst

Selve udgravningen, understøbningen og renovationen kan for så vidt godt gøres af de fleste handyfolk. Dog anbefaler vi på det kraftigste, at man som det mindste får en fagperson med til råds under selve planlægningen og besigtelsen af grunden. Jorden under boligen kan nemlig være drilsk, og hvis man ikke får undersøgt jorden godt nok, kan udgravningen give sætningsskader, og det kan blive en dyr omgang. Det kan altså være en fordel af have en ekspert med til råds, og mange gange er det faktisk også at foretrække, at få foretaget udgravning af kælderen og resten af projektet, af en professionel. Det gøres som totalentreprise, så hele projektet foretages af én og samme entreprenør. Så slipper du også for selv at skulle overlevere al information fra håndværker til håndværker, og ansvaret ligger ét samlet sted. Du kan læse mere om totalentreprise, og få et godt tilbud her.

Indhent et tilbud