Separatkloakering

Hvad er separatkloakering?

I helt almindelig husholdning udledes der spildevand, som kommer fra det vand som kommer igennem din håndvask, fra vaske, brusere og toiletter. Regnvandet som løber ned af taget i ens hjem kommer ned i nedløbsrørene og ned i den nærmeste kloak, som fører over rensningsanlægget for at det kan blive rengjort for at undgå faste stoffer og bakterier.

Regnvandet behøver jo ikke at blive renset, det er jo faldet ned fra himlen, men her kommer separatkloakering ind. Hvis man gør brug af separatkloakring, sørger man for at regnvandet og spildevandet, ikke kommer samme sted. Hvis det kommer samme kloakledning, laver man en ledning til spildevandet, hvilket gør at det ender på et rensningsanlæg og en ledning til regnvandet, der bare ledes tilbage ud i søer vandløb eller havet.

pexels-photo-3306357 (1)

Hvorfor er separatkloakering nødvendigt?

Danmark har igennem de senere år haft kraftige regnskyl med flere oversvømmelser. Udledning af spildevand har været ganske stabil de senere år, og at mængden af regnvand har ændret sig med tiden. Overordnet er det regnvandet som gør at kloaksystemet kan fungere og løbe rundt.

Det ikke en fed følelse at have når ens kælder har fået en stor oversvømmelse eller en kloak, som også ses ved at mange kommuner har foretaget en beslutning om at lavet en separat rørledning til regnvandet. Med denne beslutning gør at man undgår at kloakkerne går over deres bredder, også sparer vi alle pengene, da regnvandet ikke skal sendes til rensning 

Hvad koster separatkloakring

Det dyreste i de fleste tilfælde er at få gravet nye kloakrør ned, men for mange boligejer er det også den eneste løsning, hvis de skulle få et påbud om at adskille regn og spildevand. Dette kan være fordi man de bor i en grund, som er for lille til at etablere LAR-løsninger (Lokal afledning af regnvand) på, ellers at jorden er for hård, hvilket også ses ved nybyggerier grunde.

Kommunen betaler for alt på de offentlige veje, men at den enkelte boligejer betaler for anlæggelsen på egen matrikel.  Priserne for nye kloakrør er mellem 700 til 2.500 kr. pr løbende meter. Det bliver dyrere for en, hvis de nye kloakrør skal rundt om eller under huset, eller hvis terrasser, beplantning, indførelser og diverse bygninger ligger i vejen

Indhent et tilbud